Thursday, July 20, 2006

Headlines...

from http://inq7.net


Pagbabalik
Asin


Sa gitna ng dilim, ako ay nakatanaw
Ng ilaw na kay panglaw, halos di ko makita
Tulungan mo ako, ituro ang daan
Sapagkat ako'y sabik sa aking pinagmulan.

Bayan ko, nahan ka, ako ngayo'y nag-iisa
Nais kong magbalik sa iyo, bayan ko
Patawarin mo ako kung ako'y nagkamali
Sa landas na aking tinahak.

Sa pagsibol ng araw hanggang dapit-hapon
Malamig na hangin ang aking kayakap
Huwag sanang hadlangan ang aking nilalandas
Sapagkat ako'y sabik sa aking sinilangan.

*

0 Comments:

Post a Comment

<< Home